v e r β ( u n d e r _ r e n o v a t i o n )
[TH🇹🇭]Dept – ‘แค่วันพรุ่งนี้ที่ไม่มีเรา(Somewhere)'[ja]

[TH🇹🇭]Dept – ‘แค่วันพรุ่งนี้ที่ไม่มีเรา(Somewhere)'[ja]

『ThaiのDuo ‘Dept’ がSMALLROOMより新曲 ‘แค่วันพรุ่งนี้ที่ไม่มีเรา(Somewhere)’ を公開。滑らかなGuitarの音色が心地良いMelodiousなSoundに、柔らかなDeptの歌声がMatchした最高の楽曲です。素晴らしい。』/

🌟: ★★★★★/
▶️: MV, Streaming/
👅: Dreamy

C: Thai
T: แค่วันพรุ่งนี้ที่ไม่มีเรา(Somewhere)
A: Dept
P: Dept
F: Single
L: MALLROOM
R: 2020/06/26


Dept
IG: @dept.dept
TW: @callmedept
YT: Dept
FB: callmedept

MusicCategory's Latest Articles