v e r β ( u n d e r _ r e n o v a t i o n )
[TH🇹🇭]Dept – ‘แค่วันพรุ่งนี้ที่ไม่มีเรา(Somewhere)'[en]

[TH🇹🇭]Dept – ‘แค่วันพรุ่งนี้ที่ไม่มีเรา(Somewhere)'[en]

『Thai Duo ‘Dept’ has released a new song ‘แค่วันพรุ่งนี้ที่ไม่มีเรา(Somewhere)’ from the Label SMALLROOM. It’s a Fantastic that Melodic Sound feature smooth tone guitar matches with Dept’s soft voice. It’s so Great.』/

🌟: ★★★★★/
▶️: MV, Streaming/
👅: Dreamy

C: Thai
T: แค่วันพรุ่งนี้ที่ไม่มีเรา(Somewhere)
A: Dept
P: Dept
F: Single
L: MALLROOM
R: 2020/06/26


Dept
IG: @dept.dept
TW: @callmedept
YT: Dept
FB: callmedept

Music_enCategory's Latest Articles