v e r β ( u n d e r _ r e n o v a t i o n )
[TH🇹🇭]LANDOKMAI – ‘เก็บดอกไม้(Picking flowers)'[ja]

[TH🇹🇭]LANDOKMAI – ‘เก็บดอกไม้(Picking flowers)'[ja]

『Thaiの女性Singer & Guitarist Duo “LANDOKMAI”のDebut Single ”เก็บดอกไม้(Picking flowers)’を紹介。
シンプルな演奏に凛としたボーカルが載る美しいAsian Popsです。』/

🌟: ★★★☆☆/
▶️: MV, Streaming/
👅: Dreamy

C: Thai
T: เก็บดอกไม้(Picking flowers)
N: LANDOKMAI
P: LANDOKMAI
F: Single
L: Landokmai
R: 2018/10/05


LANDOKMAI
IG: @andokmaiband
FB: landokmai

MusicCategory's Latest Articles